Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij Z-apps. Door het gebruik van onze site en de middelen die erin worden vermeld of ter beschikking gesteld, aanvaardt u onderstaande voorwaarden. U vindt hieronder de voorwaarden met betrekking tot de Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacy Verklaring), de reglementering inzake cookies en de wettelijke bepalingen.

Z-apps is de exclusieve eigendom van Lucine BVBA, Kloosterstraat 23 - 3640 Kinrooi, België, BE 0866 593 545.

1. PRIVACY VERKLARING

1.1 Welkom!

We verbinden ons ertoe de bescherming van uw Persoonlijke Gegevens en uw persoonlijke levenssfeer te verzekeren. U vindt dan ook op deze pagina de nodige uitleg over onze online informatiepraktijken.

Door het gebruik van onze websites en/of onze online pagina's, beschikbaar op het platform en de sociale netwerken, aanvaardt u de voorwaarden van deze Privacy Verklaring. Als wij ons beleid inzake Privacy wijzigen, dan vermelden we dat op deze pagina om u op de hoogte te houden van de informatie die we verzamelen, hoe we deze gebruiken en of deze informatie met derden wordt gedeeld.

1.2 Gebruikte termen in deze Privacy Verklaring?

 • We gebruiken de term ' Gebruiker' in verwijzing naar de gebruikers van onze websites, online pagina's en diensten.

 • We gebruiken de termen ' u' , ' uw' en ' de uwe' in verwijzing naar de Gebruiker die deze Privacy Verklaring leest.

 • We gebruiken de termen ' wij' en ' ons' in verwijzing naar Lucine BVBA, waarvan het adres is: Kloosterstraat 23, 3640 Kinrooi, België, die de gegevens controleert.

 • We gebruiken de term ' Persoonlijke Gegevens' in verwijzing naar persoonlijke identificeerbare informatie over u.

 • We gebruiken de term ' Privacy Wet' in verwijzing naar de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten.

1.3 Welke informatie verzamelen wij?

Wij controleren de niet-persoonlijke gegevens die worden verzameld op onze server log files. Die gegevens omvatten o.a. het aantal bezoekers van de website, de meest bezochte pagina's, de browsersystemen en het soort browser. We gebruiken deze informatie om onze website te verbeteren en klantvriendelijker te maken. Onze server log files verzamelen geen Persoonlijke Gegevens.

We verzamelen Persoonlijke Gegevens m.b.t. een communicatie, een applicatie of een dienst die wordt verricht, met inbegrip van uw naam, adres, leeftijd en andere contactgegevens zoals e-mailadres of telefoonnummer, IP-adres, de login van de netgebruiker, informatie inzake levering en facturatie, info m.b.t.transacties op basis van uw activiteiten op de websites, discussies, IM-gesprekken, uitwisseling van e-mails op onze websites en e-mails die naar ons worden verstuurd, bijkomende info die we u vragen om u te authentiseren of wanneer wij vermoeden dat u de reglementering van de website niet nakomt. De aard van de Persoonlijke Gegevens die wij verzamelen hangt af van de communicatie, applicatie of dienst die u aanvraagt of ontvangt. In het algemeen ontvangen we de Persoonlijke Gegevens rechtstreeks van u of door gebruik te maken van een autologin (zoals de 'login van Facebook'). U kunt er altijd voor kiezen om de gevraagde informatie niet te verstrekken maar in dat geval is het mogelijk dat wij u de gevraagde communicatie, applicatie of dienst niet kunnen geven.

Door ons uw Persoonlijke Gegevens toe te vertrouwen geeft u ons de toelating deze Persoonlijke Gegevens te verwerken zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Het is niet uitgesloten dat wij uw Persoonlijke Gegevens moeten delen met onze dochterondernemingen en/of met andere personen zoals onderaannemers, in overeenstemming met de Privacy Wet, gevestigd in welk land dan ook, zelfs buiten de Europese Unie, ook als dit land niet dezelfde garanties biedt inzake bescherming van uw Persoonlijke Gegevens, enkel met het oog op de goede uitvoering van deze verwerking.

We zullen geen persoonlijke identificeerbare informatie openbaar maken, verkopen, verhuren of wisselen aan een andere organisatie of entiteit, behalve nadat u in kennis werd gesteld en wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen of zoals anders vereist door de wet.

1.4 Gebruiken wij cookies om informatie te verkrijgen?

Onze websites en online pagina's kunnen cookies gebruiken om uw kijkervaring te personaliseren. Voor meer informatie, zie onze Verklaring inzake Cookies.

1.5 Andere regels inzake Privacy?

Bij een bezoek aan ons online platform of sociaal netwerk (Facebook, Google+, ...) bent u ook onderworpen aan de reglementering inzake Privacy en aan de algemene voorwaarden van deze platforms en sociale netwerken. Wij raden u aan ook hun Privacy reglementering en algemene voorwaarden te lezen. Ook zij kunnen cookies gebruiken.

1.6 Met welk doel verzamelen we Persoonlijke Gegevens?

We zullen uw Persoonlijke Gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die vermeld in deze Privacy Verklaring of om de doelen specifiek vermeld bij het verzamelen van deze gegevens. In het bijzonder, kunnen wij gebruik maken van Persoonlijke Gegevens om:

 • ons te helpen u de communicaties, applicaties of diensten te leveren

 • ons te helpen om te gaan met klachten en andere transacties

 • Persoonlijke Gegevens te bevestigen of te corrigeren

 • informatie voor onze rekening te behandelen

 • ons te helpen om onze activiteiten en compliance programma's uit te voeren

 • onze business te controleren

 • onderzoeken voor ons uit te voeren

Er kunnen andere redenen zijn om Persoonlijke Gegevens te gebruiken of openbaar te maken, zoals:

 • doen wat een lokale of buitenlandse rechtbank of overheidsinstantie ons oplegt

 • Persoonlijke Gegevens openbaar maken aan een ander bedrijf als we alle of een deel van onze activiteiten moeten verkopen, toewijzen of overdragen of als we fusioneren met een ander bedrijf.

Wanneer de wet dit toelaat, kunnen wij uw Persoonlijke Gegevens delen met partners binnen onze groep of geselecteerde derden (bv. financiële dienstverleners, marketingbedrijven) om hen in staat te stellen om hun eigen producten of diensten of die van geselecteerde derden te verkopen). Voordat we die Persoonlijke Gegevens delen, krijgt u de mogelijkheid om te bepalen of u wenst dat deze Persoonlijke Gegevens op die manier worden gebruikt. U hebt ook het recht om u te allen tijde en gratis te verzetten tegen het gebruik van uw Persoonlijke Gegevens voor marketingdoeleinden door contact met ons op te nemen bij de contactpunten die aan het eind van deze Privacy Verklaring staan vermeld.

Personen en bedrijven aan wie wij uw Persoonlijke Gegevens kunnen overmaken voor een van de hierboven vermelde redenen, kunnen zich in België of in andere landen bevinden. Het is mogelijk dat deze landen niet een even grote gegevensbescherming bieden als de Belgische Privacy Wet. Hoe dan ook moeten deze personen en bedrijven aanvaarden alle Persoonlijke Gegevens die we hen overmaken, te beschermen tegen oneigenlijk gebruik of openbaarmaking. We zullen passende contractuele waarborgen voorzien voor deze personen en bedrijven die diensten verlenen om een gelijkwaardig niveau van bescherming van Persoonlijke Gegevens te garanderen, zoals vereist door de Privacy Wet.

1.7 Hoe toegang krijgen tot, herzien of verwijderen van Persoonlijke Gegevens?

In overeenstemming met de Privacy Wet zullen we uw Persoonlijke Gegevens tot uw beschikking houden voor herziening op uw verzoek. Als u ons meldt dat een van uw Persoonlijke Gegevens onjuist is of verkeerd wordt gebruikt, zullen we dat corrigeren, bijwerken of verwijderen zoals het hoort. Voor informatie over hoe u toegang kunt krijgen tot uw Persoonlijke Gegevens, gelieve u te richten tot de contactpunten vermeld aan het einde van deze Privacy Verklaring.

1.8 Worden uw Persoonlijke Gegevens beschermd?

Wij handhaven standaardnormen inzake veiligheid, zowel fysiek als elektronisch, met inbegrip van encryptie, wachtwoorden, fysieke beveiligingsmaatregelen en procedures om de veiligheid en de vertrouwelijkheid van de Persoonlijke Gegevens te beschermen. Slechts een beperkt aantal personen onder ons mogen uw gegevens openen, verwijderen of wijzigen. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat uw Privacy belangen worden beschermd.

1.9 Beperkingen

Als de ontvangen informatie schade toebrengt aan anderen, obsceen of bedreigend is, of strafrechtelijke implicaties met zich meebrengt, dan hebben wij het recht om deze informatie te behouden, door te geven of op te slaan op de manier die wij passend achten in onze enige en absolute discretie.

1.10 Onderzoeken wij of onze gebruikers onze e-mails openen?

Onze e-mails kunnen een voor eenmalig gebruik 'web beacon pixel' bevatten om ons te informeren of onze e-mails werden geopend en te controleren op welke links en advertenties in de e-mail werd geklikt. We kunnen deze informatie gebruiken om redenen zoals het bepalen van de meest interessante inhoud voor onze gebruikers, om te weten of gebruikers die onze e-mails openen, deze willen blijven ontvangen en adverteerders informeren over het aantal gebruikers dat op hun advertenties hebben geklikt. De pixel wordt verwijderd bij het schrappen van de e-mail. Als u niet wilt dat de pixel wordt gedownload naar uw computer, moet u ervoor kiezen om onze e-mails volledig in tekstformaat te ontvangen in plaats van in HTML-formaat. U kunt ook uw e-mail programma programmeren om de pixel uit te schakelen.

1.11 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik van deze website en/of met betrekking tot het aanvaarden, interpreteren of naleven van deze Privacy Verklaring zullen worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Tongerse rechtbanken die het Belgische recht zullen toepassen.

1.12 Hoe ons te contacteren?

Voor meer informatie of vragen over onze praktijken m.b.t. Privacy, gelieve contact op te nemen met onze compliance officer voor Gegevensbescherming bij:

Lucine BVBA

Kloosterstraat 23

3640 Kinrooi, België

info@z-apps.eu

2. VERKLARING INZAKE COOKIES

2.1 Welkom!

Wij gebruiken cookies op deze website of andere sites van derden waar wij deze pagina's plaatsen. U kunt meer te weten komen over cookies en hoe hen te controleren in de onderstaande informatie.

Door het gebruik van onze website, pagina's en/of onze diensten, aanvaardt u het gebruik van cookies in overeenstemming met deze Verklaring.

Als u niet akkoord gaat met het gebruik van deze cookies, gelieve hen inactief te maken conform de instructies in deze Verklaring, bijvoorbeeld door de parameters van uw browser te veranderen zodat cookies van deze website niet op uw computer kunnen worden geplaatst.

2.2 Gebruikte termen in deze Verklaring?

 • We gebruiken de term 'Gebruiker' in verwijzing naar de gebruikers van onze websites, online pagina's en diensten.
 • We gebruiken de termen 'u' , ' uw' en ' de uwe' in verwijzing naar de Gebruiker die deze Verklaring inzake Cookies leest.
 • We gebruiken de termen 'wij' en ' ons' om te verwijzen naar Lucine BVBA, waarvan het adres is: Kloosterstraat 23, 3640 Kinrooi, België, de controleur van de gegevens.
 • We gebruiken de term 'Persoonlijke Gegevens' in verwijzing naar persoonlijke identificeerbare gegevens over u.
 • We gebruiken de term 'Privacy Wet' in verwijzing naar de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de uitvoeringsbesluiten.

2.3 Wat is een cookie?

Cookies zijn tekstbestanden die kleine hoeveelheden gegevens bevatten die worden gedownload naar uw computer wanneer u een website bezoekt. Cookies worden dan teruggestuurd naar de oorspronkelijke website op elk volgend bezoek, of naar een andere website die de cookie herkent. Ze zijn nuttig omdat zij toestaan dat een website de computer van een gebruiker herkent.

Cookies vullen verschillende functies in, zoals het mogelijk maken om efficiënt te surfen tussen de pagina's, uw voorkeuren te herinneren en in het algemeen om de gebruikerservaring te verbeteren. Ze kunnen ook helpen om ervoor te zorgen dat de advertenties die u online ziet relevanter zijn voor u en uw interesses.

Sommige cookies bevatten persoonlijke informatie - bijvoorbeeld als u bij het inloggen op 'onthoud mij' klikt, zal een cookie uw gebruikersnaam bewaren. De meeste cookies verzamelen geen informatie die u identificeert en zullen in plaats daarvan algemene informatie verzamelen, zoals hoe de gebruikers gekomen zijn op en gebruik maken van onze websites en de algemene locatie van de gebruiker.

Er zijn voornamelijk vier soorten cookies:

 • De sessie cookies die alleen de tijd van de sessie duren. Ze worden gewist wanneer de gebruiker de web browser sluit.

 • De_persistente cookies_blijven zelfs na de sluiting van de sessie. Ze worden opgeslagen op de harde schijf van de gebruiker tot ze verstrijken (persistente cookies worden ontworpen met een vervaldatum) of totdat de gebruiker de cookies wist. Persistente cookies worden gebruikt om de informatie m.b.t. de identificatie van de gebruiker te verzamelen, zoals het gedrag bij het surfen op het internet of de voorkeuren van de gebruiker voor een bepaalde website.

 • '_Eerste partij' cookies _behoren tot de site waarop je kiest te gaan.

 • '_Derde partij' cookies _worden geïmporteerd vanaf een site waarvan de inhoud indirect wordt benaderd, bijvoorbeeld door middel van een afbeelding of een banner.

De meeste browsers ondersteunen hen (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Safari, enz.). Evenwel kunnen gebruikers hun browser instellen om cookies te weigeren of ze kunnen hen verwijderen.

2.4 Welk type cookies gebruiken wij?

In het algemeen gebruiken we cookies die drie verschillende functies kunnen vervullen:

2.4.1 Essentiële cookies

Sommige cookies zijn essentieel voor de werking van onze website en onze pagina's. Bijvoorbeeld, sommige cookies stellen ons in staat om de gebruiker te identificeren en ervoor te zorgen dat de gebruiker de registratie kan openen of op pagina's kan inloggen.

Die cookies bevatten geen informatie over u die voor marketingdoeleinden kunnen worden gebruikt of om te herinneren dat u op het internet bent geweest. Deze categorie mag niet buiten werking worden gesteld. Als een gebruiker ervoor kiest om deze cookies uit te schakelen, zal hij geen toegang hebben tot alle inhoud die bestemd is voor hem.

2.4.2 Prestatie en analyse cookies

Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers van de website gebruik maken, bijvoorbeeld, welke pagina's bezoekers vaker bekijken, en of ze foutmeldingen van bepaalde pagina's ontvangen. Deze cookies verzamelen geen informatie die u identificeert. Alle informatie die deze cookies verzamelen is anoniem en wordt alleen gebruikt om de werking van een website te verbeteren.

Onze website gebruikt Google Analytics cookies. De door de Google Analytics verzamelde informatie wordt doorgegeven en bewaard door Google op servers die ondergebracht zijn in de Verenigde Staten, in overeenkomst met hun praktijken inzake privacy. Om een idee te hebben van het beleid inzake privacy op Google en van de manier waarop ze wordt toegepast op Google Analytics, raadpleeg http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. U kunt erop aanduiden dat u niet langer door Google Analytics wilt worden gevolgd via https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

2.4.3 Functionele cookies

Wij kunnen functionele cookies gebruiken om ons toe te laten uw voorkeuren te onthouden. Bijvoorbeeld deze cookies zullen u de moeite besparen uw gebruikersnaam telkens opnieuw te moeten invoeren elke keer dat u de website bezoekt, en uw voorkeurselectie bewaren, zoals welke regionale editie van de website u wilt zien wanneer u inlogt. We kunnen ook gebruik maken van functionele cookies om u verbeterde diensten te verlenen zoals u toe te laten een online video te bekijken of opmerkingen op een blog te maken.

2.5 Hoe kan men cookies controleren en verwijderen in zijn browser?

De mogelijkheid om cookies toe te staan, te weigeren of te verwijderen kan ook op het niveau van de browser worden voorzien. Om dit te doen, volgt u de instructies voorzien door uw browser (meestal te vinden onder het tabblad 'Help', 'Tools' en 'Edit'). Cookies of categorieën van cookies weigeren, verwijdert geen cookies uit uw browser. U zal dit zelf moeten doen vanuit uw browser. Vergeet niet dat als u ervoor kiest om cookies uit te schakelen, sommige onderdelen van onze website niet correct zouden kunnen werken.

3. WETTELIJKE BEPALINGEN

3.1 Welkom!

De toegang tot en het gebruik van informatie van deze website houdt uw aanvaarding in van de volgende algemene voorwaarden.

3.2 Welke termen gebruiken we in deze Wettelijke Verklaring?

 • We gebruiken de term 'Gebruiker' in verwijzing naar de gebruikers van onze websites, online pagina's en diensten.

 • We gebruiken de termen 'u' , 'uw' en 'de uwe' in verwijzing naar de Gebruiker die deze Privacy Verklaring leest.

 • We gebruiken de termen 'wij' en 'onze' om te verwijzen naar Lucine BVBA, waarvan het adres is: Kloosterstraat 23, 3640 Kinrooi, België, de controleur van de gegevens.

 • Wij gebruiken de termen 'wij' en 'ons' om te verwijzen naar de website www.z-apps.eu

3.3 Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website en de pagina's zijn beschermd door toepasselijke auteursrechten, merkrechten en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht. Geen van deze rechten worden overgedragen op een gebruiker van deze website. U kunt gebruik maken van deze website om te genieten van de diensten aangeboden voor uw persoonlijke niet-commerciële doeleinden.

Geen enkel ander gebruik, zoals, maar niet beperkt tot, wijziging, kopiëren, dupliceren, herverdeling of circulatie is toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U moet ook de gelijkaardige bepalingen lezen en opvolgen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten van websites van derden waartoe u toegang krijgt via deze website.

Uw commentaren op onze website of e-mails zijn van harte welkom. Evenwel erkent u dat als u ons creatieve suggesties, ideeën, notities, tekeningen, concepten, uitvindingen of andere informatie stuurt (gezamenlijk, 'Informatie'), deze Informatie onze eigendom wordt en blijft. In het algemeen, elke communicatie met uitzondering van Persoonlijke Gegevens welke worden behandeld zoals uiteengezet in de Privacy Verklaring, die u op de website post of aan ons via het internet stuurt, wordt beschouwd en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk. Als specifieke pagina's de verwerking van communicatie toelaten die door ons als vertrouwelijk worden behandeld, zal dit duidelijk op deze pagina's worden vermeld. Zonder beperking aan het voorgaande, door ons welke Informatie dan ook over te maken, worden we exclusief eigenaar van elk recht op deze Informatie op heden en in de toekomst, universeel, en zullen we onbeperkt gebruik kunnen maken van de Informatie, voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, zonder compensatie aan de aanbieder van de Informatie.

3.4 Disclaimer

U stemt ermee in dat u toegang neemt tot en gebruik maakt van deze website en pagina's op eigen risico.

Wij bieden redelijke inspanningen om accurate informatie over deze websites en pagina's te leveren en we kunnen deze informatie af en toe veranderen en updaten zonder voorafgaande kennisgeving. Niettemin geven wij en derde partijen vermeld op deze site en pagina's geen enkele expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de afwezigheid van fouten, virussen of storing van deze website en pagina's en/of de juistheid, redelijkheid, up to date zijn, of de volledigheid van de inhoud van deze website en pagina's en wijzen we elke aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade, in de ruimste zin, die zou ontstaan door of verband houdt met het gebruik van deze website of pagina's.

U krijgt toegang tot andere websites via deze website en deze pagina's. We geven geen enkele garantie van welke aard dan ook over de inhoud van websites en pagina's van derden of de overeenstemming ervan met de geldende wetten en rechten van derden en wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor enigerlei directe of indirecte schade in de ruimste betekenis, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van een site en pagina's van derden.

3.5 Verplichtingen van de gebruiker

De gebruiker is verplicht bij gebruik van onze diensten, de instructies, berichten, regels, bepalingen en voorwaarden vermeld door ons te respecteren.

Instructies of opmerkingen geformuleerd door ons (bv. FAQ's) moeten worden gerespecteerd door de gebruiker, zoals aangepast op dat moment. Als de gebruiker een inbreuk op zijn verplichtingen pleegt, kunnen we passende maatregelen nemen (bv., waarschuwing uitsturen, de inhoud blokkeren of verwijderen, de toegang van de gebruiker blokkeren of opzeggen).

De gebruiker is verantwoordelijk zonder beperking voor zijn persoonlijk gedrag en voor zijn persoonlijke rekening, in voorkomend geval. Dit houdt in het bijzonder in dat, in geval van enige twijfel over enige inhoud of bijdrage, geplaatst door de gebruiker (bv. foto's), de gebruiker wordt verondersteld om van tevoren te controleren dat ze niet in strijd zijn met wettelijke voorschriften of publieke regels of rechten van derden overtreden (bv. auteursrecht, recht op gegevensbescherming) overal ter wereld. Wij zijn niet verplicht om de juistheid of hun rechtmatigheid te controleren.

Door het plaatsen van inhoud op onze pagina's, geeft de gebruiker ons definitief alle benodigde rechten inzake territorium zonder beperkingen op het vlak van het grondgebied. Afhankelijk van de inhoud, kan dit tevens ons recht geven, de inhoud aan te passen of te wijzigen en het zichtbaar voor het publiek te maken. De gebruiker kan alleen verwijdering vragen van de door hem op onze pagina's geplaatste inhoud om gewichtige redenen.

De gebruiker bevrijdt ons van en vrijwaart ons tegen elke soort klacht van derden tegen ons die voortvloeien uit het niet nakomen van een verplichting of een schending van rechten begaan door de gebruiker, tenzij de gebruiker niet verantwoordelijk is voor de overtreding. De redelijke kosten van verweer zullen ook moeten worden vergoed.

3.6 Betaalde diensten en producten

 1. Alle prijzen van betaalde diensten en/of producten die door ons worden aangeboden zijn in Euro's en inclusief BTW.
 2. U betaalt voor de bij ons bestelde producten en/of diensten, de door ons vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in de overeenkomst of elders door ons aangegeven wijze. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient de betaling te gebeuren op het moment dat u een bestelling plaatst of een overeenkomst aangaat.
 3. De door ons vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. Uitsluitend de prijs die door ons is vermeld op het moment dat de overeenkomst tot stand komt, is bindend.
 4. U kunt ons niet houden aan aanbiedingen en/of prijzen als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding en/of de prijs een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.7 Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Gebruikers die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Lucine bvba.

De Gebruiker heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Als u de dienst of het product gedurende deze periode van 14 dagen echter gebruikt, hebt u geen recht meer op herroeping.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Lucine bvba, Kloosterstraat 23 3640 Kinrooi, 089/70.35.70, info@z-apps.eu via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Gebruiker kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

De Gebruiker kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website info@z-apps.eu. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Gebruiker zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Lucine bvba betaalt de Gebruiker terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Gebruiker de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Gebruiker uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Gebruiker voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

3.8 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met het gebruik van deze website of de aanvaarding, interpretatie of naleving van de Wettelijke Verklaring zullen worden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de bevoegde rechtbank van Tongeren die het Belgisch recht zal toepassen.

3.9 Hoe ons te contacteren?

Voor meer informatie of vragen over onze Wettelijke Verklaring, neem contact op met:

Lucine BVBA

Kloosterstraat 23

3640 Kinrooi, België

Telefoon: +32 89/70.35.70

info@z-apps.eu